Laadimine...
banner banner
Raadio (Võrgus)
 Tänane horoskoop.
Ei ole registreerinud? Registreeru! Unustasid andmed? Küsi! kasutajanimi: parool:
avaleht
kontaktid
sinu pildid
sinu konto
sinu profiil
testid
koolid
skinnid
sobivus
horoskoop
chat
otsing
foorum
statistika
küsitlused
hinnangud
SMS teated
hindamine
TOP mehed
TOP naised
uued pildid
komment-d
töödeldud
keelatud
erilised
paarid
klubid
videod
albumid
mängud
päevikud
kkk
reeglid
saidist
moded
kontakt
reklaam
raadio
avaleheks
Soovitame:
FireFox

Reeglid

Igaüks, kes registreerib ennast Retrorate kasutajaks, on tutvunud reeglitega ja nõustub saidil viibides neid täitma.

Saidi kasutamise kord

Retrorate omanikud garanteerivad, et ei avalda sinu Retrorate saidil olevat/olevaid pilti/pilte online või offline väljaannetes, mis rikuvad Eesti Vabariigi seadust. Retrorate omanikud jätavad endale õiguse kasutada sinu Retrorate-s olevat/olevaid pilti/pilte oma eesmärgil ilma sinu nõusolekuta tingimusel, et pildi kasutamine pole vastuolus üldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Retrorate portaal on tasuta (v.a. lisateenused) ja selle kasutamine toimub "nagu on" põhimõttel. Retrorate omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Retrorate omanikud jätavad endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel.

Neil, kes pole nõus Retrorate reeglitega, palume mitte kasutada Retrorate lehekülge. Selle reegli rikkumisel tekitatava võimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja täiel määral.

Juhul, kui Retrorate omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele Retrorate kasutajale, võivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik.

Saiti kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese isikuandmeid. Iga kasutaja võib omada vaid üht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata.

Keelatud on postkastide kaudu ahelkirjade saatmine, samuti reklaamida postkastide, kommentaaride, foorumipostituste või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms. Konkreetsed pretensioonid palume edastada moderaatoritele, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud korrespondents tervikuna isikuga, k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel, või muu tõendusmaterjal.

Keelatud on rõvedasisuliste, ähvardavate või solvavate kirjade ja kommentaaride saatmine postkasti, foorumisse või Retrorate kasutajate piltide kommentaariveergu. Keelatud on rõvedate, kedagi solvata võivate või ebaeetiliste kasutajanimede loomine. Samuti edastada usupropagandat, rassistlikku propagandat või muud ebaeetilist või seadusega vastuolus olevat. Retrorate teenuseid kasutades tuleb jääda viisakaks teiste kasutajate vastu.

Keelatud on piltide hindamine, kontode vaatamine jne. programmide ja skriptide abil. Keelatud on ka edetabeli manipuleerimine nii, et lased oma sõpradel või sugulastel "konkurendid" halbade hinnetega madalamale hinnata. Kes seda regulaarselt teha üritavad, need sattuvad häbiposti ja nende pilte ei lasta enam edetabelisse sisse.

Keelatud on üritada avada võõraid kontosid või muud moodi rikkuda Retrorate kasutajate privaatsust ja võimalust saiti mugavalt kasutada.

Reeglite rikkumise korral – vastavalt rikkumise raskusastmele kohaldatakse rikkujale karistus. Väga kerge tahtmatu rikkumise korral võib kasutaja saada moderaatori poolt hoiatuse. Moderaatori märkus või hoiatus ei kuulu vaidlustamisele. Raskemate rikkumiste korral Retrorate reeglite vastu blokeeritakse kasutaja konto ilma ette teatamata ja tagasisaamise võimaluseta.

Piltide lisamise kord

Lisatav pilt peab olema JPG formaadis. Pilt peab täitma terve pildiruumi (keelatud on skännimisel jäänud valge ääris ümber pildi). ja olema vertikaalses asendis.

Pildil peab olema inimene ja ta nägu peab olema nähtav. Inimene peaks olema pildi esiplaanil: näiteks klassipildid sellele reeglile ei vasta. Pildi lisamisel palume tähelepanu pöörata pildi kvaliteedile ja suurusele. Liiga väikseid, uduseid või häguseid pilte moderaatorid ei aktsepteeri.

Kui pildil on mitu inimest, peab pildi omanik ennast pildil esile tooma, märkides oma täpse asukoha kas pildil või pildi all. Õigeks esiletoomiseks loetakse, kui konto/pildi omanik on tuvastatav ka ainult pilti ja pildiallkirja vaadates. Allkiri võib olla nii eesti kui ka inglise keeles.

Pornograafilised ja erootilised pildid on keelatud. Piiri, kust alates pilt või poos on liiga erootiline, määravad moderaatorid. Keelatud on rõveda või kedagi solvata võiva sisu ja allkirjaga pildid. Lubatud ei ole pildid, mis oma iseloomult on seadusevastased, õhutavad rassismi, vaenu või vägivalda (nt. relvaga kellegi pihta sihtimine).

Keelatakse narkootikume eksponeerivad või alkoholi/suitsetamist seadusevastaselt (alla 18 eluaastat) eksponeerivad pildid. Täisealiste kasutajate puhul võib moderaator pildi keelata, kui pildilolija on silmnähtavalt purjus, alkohol/sigaretid on ilmselgelt pildi peategelased või pilt koos pildi allkirjaga õhutab alkoholi/sigarette tarbima. Kanepilehe kujutis pildil või on narkootikume propageeriv. Samuti keelatakse vesipiibuga pildid.

Keelatud on lastepildid vanuses 0 – 6 a (k.a.). Lastepildiks loetakse alla 7 aasta vanuse inimese pilti, juhul kui kontoomanik pole just 7-10 aastane arvutikasutaja. Samuti on lastepilt see, kui 25 aastane kasutaja lisab pildi ajast, mil ta oli 10. Kui aga 10 aastane kasutaja lisab enda pildi, on see ok.

Keelatud on pildid, mis sisaldavad reklaami pildis või pildiallkirjas, reklaamiks loetakse ka äriettevõtte või fotovalmistaja (s.h. pildi töötleja või töötlemisega tegeleva grupi) logo pildi äärel. Kui Retrorate kasutajakonto nimi ja konto ise ei sisalda reklaami, siis on lubatud selle konto nime näitamine pildil ja pildi all nii omanikuna kui ka valmistajana/töötlejana, niisama kirjutatuna kui ka vormis "made by..." Nii piltidel kui ka pildiallkirjas on keelatud kasutada copyright märki ©.

Keelatud on pildid, kus töötluse tulemusena pole pildi omanik enam äratuntav, töötlus moonutab pilti liigselt või tugevalt ärritab silmi. Samuti on keelatud mitme pildi kokkumonteerimine. Võõraste taustade kasutamine on lubatud, kui see on tehtud korralikult, maitsekalt ja pilti mitte solkimata. Lubatud on veel töötlus, mis parandab pildi kvaliteeti (parandab fookust/teravust/balanssi). Pildi omanik peab alati olema selgelt arusaadav.

Ühte ja sama pilti saab lisada kontole vaid ühe eksemplari.

Keelatud on autorikaitse alla kuuluda võivate, samuti võõraste piltide lisamine. Keelatud on pildid kus figureerivad isikud, kelle eksponeerimiseks pildiomanikul puuduvad vastavad õigused, samuti on keelatud enda pildile lisada autoriõigustega kaitstud detaile (tausta, logosid jms.)

Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda kasutaja poole, kes on pildi Retrorate-s avaldanud. Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage meile siin lehel, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud korrespondents tervikuna pildi avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel). Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja konto aadressriba koos märkega “rikkuja” ja kontoomaniku konto aadressriba märkega “konto omanik”. Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid.

Kui pildil olev inimene või pildi autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut pilti avaldada ja esitab pretensiooni, vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral pildi lisanud isik..

Andmed, mida saab kasutada autoriõiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenähtud korras vastavale riigiametile. Palume pilte lisades arvestada sellega, et moderaatoritel on õigus tagasi lükata ka need pildid, mis pole vastuolus ühegi eeltoodud punktiga, kuid on oma sisult või vormilt ebasündsad või võivad kedagi kahjustada.

Pildi/piltide sobivuse ja reeglitele vastavuse üle otsustavad Retrorate moderaatorid.

Pildi allkiri pole õige koht moderaatoriga vaidlemiseks, see toob kaasa pildi keelamise. Kui teil on küsimusi reeglite kohta, pöörduge nendega vastavasse foorumiteemasse foorumi “Retrorate arutelu” alamrubriigis või pöördu mõne moderaatori poole.

 

Muud reeglid

Kontokroonide eest Retrorate raadios sooviloo küsimine keelatud!!!! <<< saidi raadio tulemas.

 

Foorumi reeglid on foorumi leheküljel.

 
   
© 2023 Retrorate - some rights reserved. Info statistika ja reklaami kohta >>

Veel »